2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.66.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony przeznaczonych pod DR

2023-11-29

Zarządzenie nr 0050.62.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania na wynajem w trybie przetargowym na czas oznaczony przeznaczonych pod DG

2023-11-15

Zarządzenie nr 0050.61.2023 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla gminnych nieruchomości rolnych

2023-11-29

Zarządzenie nr 0050.60.2023 w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Stawiszyn udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu

2023-11-13

Zarządzenie nr 0050.58.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

2023-11-07

Zarządzenie nr 0050.57.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2023-11-07

Zarządzenie nr 0050.56.2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

2023-11-13

Zarządzenie nr 0050.55.2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

2023-11-07

Zarządzenie nr 0050.54.2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

2023-11-07

Zarządzenie nr 0050.53.2023 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie i Mieście Stawiszyn

2023-09-13

Zarządzenie nr 0050.52.2023 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn na 2024 rok

2023-09-20

Zarządzenie nr 0050.51.2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

2023-09-22

Zarządzenie nr 0050.50.2023 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości lokalowej, położonej w Stawiszynie, Plac Wolności 1

2023-08-25

Zarządzenie nr 0050.49.2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

2023-09-05

Zarządzenie nr 0050.48.2023 w sprawie ustalenia wysokości kwoty stypendium Burmistrza Stawiszyna za rok szkolny 2022/2023

2023-11-07

Zarządzenie Nr 0050.47.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2023-08-10

Zarządzenie nr 0050.46.2023 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

2023-11-07

Zarządzenie nr 0050.45.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2023-11-07

Zarządzenie nr 0050.44.2023 w sprawia powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2023-08-21

Zarządzenie nr 0050.43.2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

2023-08-21

Zarządzenie nr 0050.42.2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

2023-08-21

Zarządzenie nr 0050.41.2023 w sprawia powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2023-08-21

Zarządzenie nr 0050.40a.2023 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z wigwamu w miejscowości Petryki, stanowiącego własność Gminy i Miasta Stawiszyn, ustalenia wysokości stawek za wynajem wigwamu oraz wzór umowy najmu

2023-10-03

Zarządzenie nr 0050.40.2023 w sprawia powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2023-08-21

Zarządzenie nr 0050.39.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej nieruchomości lokalowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania na wynajem w trybie przetargowym na czas oznaczony

2023-07-19

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2023-01-19
Data publikacji:2023-01-19
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1745