2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.89.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2020-11-26

Zarządzenie nr 0050.88.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta w Stawiszynie przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod garaże

2020-11-26

Zarządzenie nr 0050.87.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym na czas oznaczony

2020-11-26

Zarządzenie nr 0050.86.2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

2020-11-26

Zarządzenie nr 0050.85.2020 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Stawiszyn na 2021 rok

2020-11-16

Zarządzenie nr 0050.84.2020 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030

2020-11-16

Zarządzenie nr 0050.83.2020 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Stawiszyn

2020-11-16

Zarządzenie nr 0050.82.2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

2020-11-16

Zarządzenie nr 0050.81.2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

2020-11-16

Zarządzenie nr 0050.80.2020 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

2020-10-29

Zarządzenie nr 0050.79.2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

2020-10-21

Zarządzenie nr 0050.78.2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych

2020-10-02

Zarządzenie nr 0050.77.2020 w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności

2020-10-02

Zarządzenie nr 0050.76.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas oznaczony

2020-09-23

Zarządzenie nr 0050.75.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2020-09-23

Zarządzenie nr 0050.74.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej nieruchomości lokalowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania na wynajem w trybie przetargowym na czas oznaczony

2020-09-23

Zarządzenie nr 0050.73.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas oznaczony

2020-09-23

Zarządzenie nr 0050.72.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2020-09-23

Zarządzenie nr 0050.70.2020 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont chodnika w miejscowości Długa Wieś Trzecia - etap II"

2020-09-28

Zarządzenie nr 0050.69.2020 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zbiersk Kolonia, działka nr 202/6

2020-09-16

Zarządzenie nr 0050.68.2020 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości lokalowej, położonej w miejscowości Petryki 45

2020-09-16

Zarządzenie nr 0050.67.2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

2020-09-14

Zarządzenie nr 0050.66.2020 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości lokalowej, położonej w miejscowości Zbiersk Cukrownia 65a

2020-09-03

Zarządzenie nr 0050.65.2020 w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora programu zdrowotnego realizowanego w ramach projektu

2020-09-03

Zarządzenie nr 0050.64.2020 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn na 2021 rok

2020-09-08

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2020-02-03
Data publikacji:2020-02-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:2357