2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.102.2020 w sprawi powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2021-01-11

Zarządzenie nr 0050.101.2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

2021-03-01

Zarządzenie nr 0050.100.2020 w sprawie przyjęcia do realizacji zadań audytowych zapewniających na rok 2021 w Gminie i Mieście Stawiszyn

2021-04-09

Zarządzenie nr 0050.99.2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

2021-02-03

Zarządzenie nr 0050.98.2020 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości lokalowej, położonej w miejscowości Petryki 65

2020-12-23

Zarządzenie nr 0050.97.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej nieruchomości lokalowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania na wynajem w trybie przetargowym na czas oznaczony

2020-12-22

Zarządzenie nr 0050.96.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas oznaczony pod grunty orne

2020-12-22

Zarządzenie nr 0050.94.2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

2022-03-15

Zarządzenie nr 0050.93.2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie

2020-12-10

Zarządzenie nr 0050.92.2020 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 roku

2020-12-07

Zarządzenie nr 0050.91.2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

2022-03-15

Zarządzenie nr 0050.89.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2020-11-26

Zarządzenie nr 0050.88.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta w Stawiszynie przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod garaże

2020-11-26

Zarządzenie nr 0050.87.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym na czas oznaczony

2020-11-26

Zarządzenie nr 0050.86.2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

2020-11-26

Zarządzenie nr 0050.85.2020 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Stawiszyn na 2021 rok

2020-11-16

Zarządzenie nr 0050.84.2020 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030

2020-11-16

Zarządzenie nr 0050.83.2020 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Stawiszyn

2020-11-16

Zarządzenie nr 0050.82.2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

2020-11-16

Zarządzenie nr 0050.81.2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

2020-11-16

Zarządzenie nr 0050.80.2020 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

2020-10-29

Zarządzenie nr 0050.79.2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

2020-10-21

Zarządzenie nr 0050.78.2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych

2020-10-02

Zarządzenie nr 0050.77.2020 w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności

2020-10-02

Zarządzenie nr 0050.76.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas oznaczony

2020-09-23

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2020-02-03
Data publikacji:2020-02-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:7856