Aktualizacja dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiszyn i Długa Wieś Druga

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UGiM 341/8/2009
Stawiszyn, dnia 15.07.2009 roku

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Aktualizację dokumentacji technicznej  budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiszyn i Długa Wieś Druga"wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożo­ną przez Wykonawcę - Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO" ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę, a także najkrótszy termin wykonania. W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

 

CENA - 90 pkt

TERMIN WYKONANIA - 10 pkt

 

SUMA - 100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Punkty za kryterium CENA

Punkty za kryterium TERMIN WYKONANIA

Łączna punktacja

 

1.

Zakład Usług Inwestycyjno - Projektowych
mgr inż. Stanisław Kłosiński
ul. Grunwaldzka 6/1
ul. Leśna 2
64-100 Leszno

70

8

78

2.

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji „KOMA" s.c.
Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski
ul. Północna 27/29 p.111
91-420 Łódź

46

8

54

3.

Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda Sp.j.
ul. Urocza 22
58-500 Jelenia Góra

18

8

26

4.

„PROINSTAL" P.P.U.H.
 K. Ciechociński, M. Golanowska-Leśna, R. Mirecki, A. Werkowska
ul. Poznańska 9
65-137 Zielona Góra

53

8

61

6.

Biuro Usługowo - Handlowe „ECOTEQ"
Robert Flis
Stępin  34 A
55-093 Kiełczów

33

8

41

7.

COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych
ul. Serbinowska 1 a
62-800 Kalisz

62

8

70

 

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

Robert Jarzębski

 

 

Otrzymują:

 1. Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
  „PRIMEKO"
  ul. Łódzka 210
  62-800 Kalisz
 2. Zakład Usług Inwestycyjno - Projektowych
  mgr inż. Stanisław Kłosiński
  ul. Grunwaldzka 6/1; ul. Leśna 2
  64-100 Leszno
 3. Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji „KOMA" s.c.
  Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski
  ul. Północna 27/29 p.111
  91-420 Łódź
 4. Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda Sp.j.
  ul. Urocza 22
  58-500 Jelenia Góra
 5. „PROINSTAL" P.P.U.H.
  K. Ciechociński, M. Golanowska-Leśna, R. Mirecki, A. Werkowska
  ul. Poznańska 9
  65-137 Zielona Góra
 6. Biuro Usługowo - Handlowe „ECOTEQ"
  Robert Flis
  Stępin 34 A
  55-093 Kiełczów
 7. COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych
  ul. Serbinowska 1 a
  62-800 Kalisz
 8. a/a

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5872