Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stawiszyn, dn.10.11.2011 roku

 

PFiZP 271.6.2011

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

"Zakup energii elektrycznej, gmina Stawiszyn".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina i Miasto Stawiszyn informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, złożona w  wymaganym terminie została jedna oferta firmy:

 

ENERGA - OBRÓT S.A.

ul. Mikołaja Reja 29

80-870 Gdańsk

 

Ilość otrzymanych punktów - 100.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Zawarcie umowy dotyczącego przedmiotowego zamówienia nastąpi w terminie określonym  w art. 94 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

                                                                                          /-/ Burmistrz Stawiszyna

                                                                                                  Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Bawoł
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5453