Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjnym po byłej masarni położonym w Zbiersku Cukrowni oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 152/4

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie

2016-03-25

Burmistrz Stawiszyna głasza
Przetarg Ustny Nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjnym po byłej masarni położonym w Zbiersku Cukrowni oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 152/4 o pow.796 m2,dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KZ1A/00037076/9

Powierzchnia użytkowa budynku produkcyjnego wynosi 203,60 m2.

Cena wywoławcza działki zabudowanej wynosi 30.700,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2014 o godz.1100 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie ul.Szosa Pleszewska 3,sala posiedzeń.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w wysokości 3.070,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemdzieśiąt złotych) w kasie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub na rachunek bankowy Gminy i Miasta Stawiszyn prowadzony w Banku Spółdzielczym w Pleszewie – Oddział w Stawiszynie Nr 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005 . Wpłaty należy dokonać do dnia 18 czerwca 2014 roku.
  • okazanie dowodu wniesienia wadium przed otwarciem przetargu.

Wadium uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi w razie niezawarcia przez uczestnika, który przetarg wygrał notarialnej umowy sprzedaży.

Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Oferent, który przetarg wygra ,zobowiązany jest do wpłaty ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu na wskazany rachunek przed zawarciem aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie ,ul. Szosa Pleszewska 3,pokój15,Tel.(62) 7528079.

 

Burmistrz Stawiszyna

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5288