2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr L/271/2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2018-08-22

uchwała nr L/270/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2018 - 2021

2018-08-22

Ustawa nr L/269/2018 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4585P - ul. Petryckiej w Stawiszynie w zakresie chodnika"

2018-08-22

Uchwała nr L/268/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

2018-08-22

Uchwała nr XLIX/267/2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2018-07-10

Uchwała nr XLIX/266/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2018 - 2021

2018-07-10

Uchwała nr XLIX/265/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Stawiszyna

2018-07-10

Uchwałą nr XLIX/264/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych ich rodzajów, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc

2018-07-10

Uchwała nr XLIX/263/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji

2018-07-10

Uchwała nr XLIX/262/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"

2018-07-10

Uchwała nr XLIX/261/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego

2018-07-10

Uchwała nr XLIX/260/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie za 2017 rok

2018-07-10

Uchwała nr XLIX/259/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku za 2017 rok

2018-07-10

Uchwała nr XLIX/258/2018 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Stawiszyna

2018-07-10

Uchwała nr XLIX/257/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2017 rok

2018-07-10

Uchwała nr XLVIII/256/2018 w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn"

2018-06-28

Uchwała nr XLVIII/255/2018 w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn"

2018-06-28

Uchwała nr XLVIII/254/2018 w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn"

2018-06-28

Uroczysta XLVII Sesja Ramy Miejskiej w Stawiszynie

2018-06-28

Podczas Uroczystej XLVII Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka w dniu 4 czerwca 2018 roku nie podjęto uchwał.

Uchwała nr XLVI/253/2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2018-06-08

Uchwała nr XLVI/252/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2018-2021

2018-06-08

Uchwała nr XLVI/251/2018 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Szosa Petrycka w Stawiszynie w zakresie chodnika"

2018-06-08

Uchwała nr XLVI/250/2018 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

2018-06-08

Uchwała nr XLV/249/2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2018-05-11

Uchwała nr XLV/248/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2018 - 2021

2018-05-11

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2018-02-12
Data publikacji:2018-02-12
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1555