2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XLV/249/2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2018-05-11

Uchwała nr XLV/248/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2018 - 2021

2018-05-11

Uchwała nr XLV/247/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/236/2018 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych

2018-05-11

Uchwała nr XLV/246/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Petryki"

2018-05-11

Uchwała nr XLV/245/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Wyrów"

2018-05-11

Uchwała nr XLV/244/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Stawiszyn"

2018-05-11

Uchwała nr XLV/243/2018 w sprawie oceny aktualności "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Stawiszyn" oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2018-05-11

Uchwała nr XLIV/242/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy oraz na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

2018-03-28

Uchwała nr XLIV/241/2018 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy i Miasta Stawiszyn , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

2018-03-28

Uchwała nr XLIV/240/2018 w sprawie podziału Gminy i Miasta Stawiszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

2018-03-28

Uchwałą nr XLIII/239/2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

2018-03-22

Uchwała nr XLIII/238/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2018 - 2021.

2018-03-22

Uchwałą nr XLIII/237/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

2018-03-22

Uchwała nr XLIII/236/2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych.

2018-03-22

Uchwała nr XLIII/235/2018 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Stawiszyn środków funduszu sołeckiego w 2019 roku.

2018-03-22

Uchwała nr XLIII/234/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy i Miasta Stawiszyn.

2018-03-22

Uchwała nr XLIII/233/2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w 2018 roku

2018-03-22

Uchwała nr XLIII/232/2018 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024"

2018-03-22

Uchwała nr XLIII/231/2018 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018.

2018-03-22

Uchwała nr XLII/230/2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2018-02-12

Uchwała nr XLII/229/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2018-2021

2018-02-12

Uchwał nr XLII/228/2018 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2018 rok

2018-02-12

Uchwała nr XLII/227/2018 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Społecznej na 2018 rok

2018-02-12

Uchwała nr XLII/226/2018 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

2018-02-12

Uchwała nr XLII/225.2018 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stawiszynie na 2018 rok

2018-02-12

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2018-02-12
Data publikacji:2018-02-12
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:682