2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 0050.24.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu na 2024 r.

2024-07-15

Zarządzenie nr 0050.51.2024 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2024-07-01

Zarządzenie nr 0050.50.2024 w sprawie podania do publicznej wiadomoci wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn

2024-06-19

Zarządzenie nr 0050.49.2024 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn

2024-06-19

Zarządzenie nr 0050.48.2024 w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok

2024-07-01

Zarządzenie nr 0050.42.2024 w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok

2024-07-01

Zarządzenie nr 0050.34.2024 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

2024-04-22

Zarządzenie nr 0050.33.2024 w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok

2024-07-01

Zarządzenie nr 0050.32.2024 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem nieruchomości lokalowej (garażu) położonego w Zbiersku-Cukrowni

2024-04-11

Zarządzenie nr 0050.31.2024 w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok

2024-07-01

Zarządzenie nr 0050.29.2024 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością GiM Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod garaż

2024-03-28

Zarządzenie nr 0050.28.2024 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością GiM Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod działalność rolniczą

2024-03-28

Zarządzenie nr 0050.27.2024 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością GiM Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod ogródek warzywny

2024-03-28

Zarządzenie nr 0050.26.2024 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością GiM Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod ogródek warzywny

2024-03-28

Zarządzenie nr 0050.25.2024 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością GiM Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod ogródek warzywny

2024-03-28

Zarządzenie nr 0050.23.2024 w sprawie określenia celów i zadań Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie na rok 2024

2024-04-02

Zarządzenie nr 0050.22.2024 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie na 2024 rok

2024-04-02

Zarządzenie nr 0050.21.2024 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej dla jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn na 2024 rok

2024-04-02

Zarządzenie nr 0050.20.2024 w sprawie ustalenia poziomu istotności ryzyka zagrażającego celom i zadaniom ustalonym dla Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie na 2023 rok

2024-04-02

Zarządzenie nr 0050.18.2024 w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania samooceny w zakresie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn

2024-04-02

Zarządzenie nr 0050.17.2024 w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Gminie i Mieście Stawiszyn

2024-04-02

Zarządzenie nr 0050.16.2024 w sprawie wprowadzenia zasad i trybu wyznaczania celów jednostki, określenie mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięć w Gminie i Mieście Stawiszyn

2024-04-02

Zarządzenie nr 0050.15.2024 w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminie i Mieście Stawiszyn

2024-04-02

Zarządzenie nr 0050.14.2024 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas oznaczony pod działalność gospodarczą

2024-03-13

Zarządzenie nr 0050.13.2024 w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej pod lokale składowe, magazynowe, garaże, hurtownie, stanowiących własność

2024-03-13

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2024-01-08
Data publikacji:2024-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1699