2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.11.2024 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2024-2027

2024-02-22

Zarządzenie nr 0050.10.2024 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2024-02-22

Zarządzenie nr 0050.9.2024 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2024-02-07

Zarządzenie nr 0050.8.2024 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2024-02-07

Zarządzenie nr 0050.7.2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

2024-02-13

Zarządzenie nr 0050.6.2024 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2024-02-13

Zarządzenie nr 0050.4.2024 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

2024-02-13

Zarządzenie nr 0050.2a.2024 w sprawie powołania komisji do weryfikacji wniosków o udzielanie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach

2024-02-13

Zarządzenie nr 0050.2.2024 w sprawie przyjęcia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu"

2024-01-11

Zarządzenie nr 0050.1.2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków

2024-01-08

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2024-01-08
Data publikacji:2024-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:458