2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wyniki głosowania XLIX sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2022-11-30

Uchwała nr XLVIII/341/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2022-2030

2022-11-14

Uchwała nr XLVIII/340/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

2022-11-14

Uchwała nr XLVIII/339/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/75/2004Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie przeznaczenia pomieszczeń użytkowych i mienia ruchomego na świadczenia usług podstawowej opieki medycznej, rehabilitac

2022-11-14

Uchwała nr XLVIII/338/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/242/2021 z dnia 23 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4598P na odcinku od skrzyżowania

2022-11-14

Uchwała nr XLVIII/337/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy oraz na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

2022-11-14

Uchwała nr XLVIII/336/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy oraz na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

2022-11-14

Uchwała nr XLVIII/335/2022 w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Sireti w Republice Mołdawii, a Gminą i Miastem Stawiszyn

2022-11-14

Uchwała nr XLVIII/334/2022 w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie poprzez likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2022-11-14

Uchwała nr XLVIII/333/2022 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Gminę i Miasto Stawiszyn

2022-11-14

Wyniki głosowania XLVIII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2022-11-08

Uchwała nr XLVII/332/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

2022-11-08

Uchwała nr XLVII/331/2022 w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju Sołectwa Wyrów na lata 2022-2027

2022-11-08

Wyniki głosowania XLVII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2022-11-08

Uchwała nr XLVI/330/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2022-2030

2022-10-26

Uchwała nr XLVI/329/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

2022-10-26

Uchwała nr XLVI/328/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023

2022-10-26

Wyniki głosowania XLVI sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2022-09-26

Uchwała nr XLV/327/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2022-2030

2022-08-16

Uchwała nr XLV/326/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

2022-08-16

Uchwała nr XLV/325/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi

2022-08-16

Wyniki głosowania XLV sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2022-08-16

Uchwała nr XLIV/324/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2022-2030

2022-07-05

Uchwała nr XLIV/323/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

2022-07-05

Uchwała nr XLIV/322/2022 w sprawie uchwalenia "Strategii Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030"

2022-07-05

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2022-01-10
Data publikacji:2022-01-10
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:2219