Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zbiersku Cukrowni

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UGiM 341/15/2009
Stawiszyn, dnia 19.10.2009 roku

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Zbiersku Cukrowni” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 8 złożoną przez Wykonawcę -
P.U.H. „ROLMONT” Sebastian Koniak,
Plewnia 30 A, 62-834 Ceków.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
CENA - 100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1
Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny,„Eko-Instal” Sławomir Grabarczyk
62-504 Konin, ul.Zagórowska 65 Filia, 62-800 Kalisz, Al.Wojska Polskiego 172B
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
CENA - 68,09 pkt

Oferta nr 2
Firma MALKOR, Grzegorz Orłowski, 64-100 Leszno, ul. Hubala 11
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
CENA - 88,92 pkt

Oferta nr 3
Zakład Remontowo-Budowlany „MAXBUD”, Wojciech Przepiórka, Saczyn 40,
62-872 Godziesze Małe
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
CENA - 59,86 pkt

Oferta nr 4
Spółdzielnia Usług Administracyjno-Mieszkaniowych I Budowlanych „INREM”
w Koninie, 62-500 Konin, ul. Kaliska 20A
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
CENA - 88,61 pkt

Oferta nr 5
ZAKŁAD USŁUGOWY „ELTED”, Felicjanów, ul. Papieska 4, 62-710 Władysławów
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
CENA - 76,92 pkt

Oferta nr 6
Przedsiębiorstwo Budowlane Walczak, Ewa Walczak i Stanisław Walczak Spółka Jawna
62-800 Kalisz, ul. Obozowa 58
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
CENA - 72,75 pkt

Oferta nr 7
Zakład Budowlany Grzegorz Namysł, 62-460 Skalmierzyce , ul. Pleszewska 28
62-800 Kalisz, ul. Konopnickiej 2-4(adres do korespondencji)
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
CENA - 75,23 pkt

Oferta nr 9
PPHU „URBAŚ”, Wrząca 53, 62-700 Turek
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
CENA - 80,75 pkt

Oferta nr 10
Z.P.H.U „FACH-BUD”, Jacek Kuśmierz, Międzylesie 48,62-710 Władysławów
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
CENA - 67,36 pkt

Oferta nr 11
Usługi Ogólnobudowlane Karol Kotwas, BUILDING SERVISE, Brzeżno, ul.Konińska 14, 62-513 Krzymów
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
CENA - 90,00 pkt

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6230