Dzierżawa lokalu użytkowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PISEMNYM W TRYBIE OFERTOWYM NA DZIERŻAWĘ LOKALU UŻYTK0WEGO


Burmistrz Gminy i Miasta Stawiszyn ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową.
Przedmiotem przetargu jest :Lokal użytkowy o pow. 15,90 m2 mieszczący się w budynku w Stawiszynie przy ul Konińskiej 5.

Cena wywoławcza 6,70 zł. za 1 m2 powierzchni lokalu. Cena obejmuje podatek VAT.
Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert z proponowaną ceną dzierżawy do dnia 31 maja 2006 r.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne a także jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej prowadzące działalność.
Wydatki finansowe związane z przeprowadzeniem w lokalu koniecznych remontów oraz wszelkich prac modernizacyjnych zarówno w sferze przygotowania dokumentacji jak i wykonania remontu pokrywa dzierżawca bez możliwości żądania zainwestowanych środków także po ustaniu stosunku dzierżawy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 0-62 75 28 018.

Burmistrz Stawiszyna zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.


Burmistrz Stawiszyna
Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6189