Ogłoszenie o wyborze oferty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup pomocy dydaktycznych

w ramach projektu systemowego „Polubić naukę" - Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn - Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w przedmiotowym postępwaniu została wybrana jako najkozystniejsza oferta firmy Cezas ABC s.c. W.M.M.T. Niewidomscy, ul. Staszica 48, 62-800 Kalisz z ceną brutto 21 211, 05 zł za całość zamówienia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-26
Data publikacji:2016-03-26
Osoba sporządzająca dokument: Aleksandra Bylica
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5823