Remont kotłowni w Zespole Szkół w Stawiszynie, przy ul. Szkolnej 8

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UGiM 341/12/2008

Stawiszyn, dnia 17.04.2009 roku

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont kotłowni w Zespole Szkół w Stawiszynie,  przy ul. Szkolnej 8"

wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 12 złożo­ną przez Wykonawcę - Zakład Usługowow-Handlowo-Produkcyjny „EKO-INSTAL" Sławomir Grabarczyk,                  ul. Zagórowska 65, 62-504 Konin na kwotę brutto 290 740,42 zł.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

CENA - 100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono 18 ofert, z czego 1 została odrzucona, gdyż nie spełniała wymogów formalnych.

Złożono następujace oferty:

 1. PPHU GREGOR Grzegorz Królak ul. Czartoryskich 47, 63-322 Gołuchów
  -oferta odrzucona
 2. Instalatorstwo Sanitarne Andrzej Glapiak Garzyn ul. Leszczyńska 8, 64-120 Krzemieniewo
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
  CENA - 98,6 pkt
 3. Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki sp. jawna ul. Mostowa 2, 64-800 Chodzież
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
  CENA - 99,6 pkt
 4. ECO-THERM Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 177/179, 99-400 Łowicz
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
  CENA - 75,4 pkt
 5. KBI Technika Grzewcza i Wentylacyjna ul. Na Błonie 3c nr 58, 30-147 Kraków
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
  CENA - 78,6 pkt
 6. Regionalna Agencja Poszanowania Energii Opole Sp. z o.o. ul.Budowlanych 52,
  45-124 Opole
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
  CENA - 84,3 pkt
 7. MERT Sp. z o.o. ul. Portowa 1, 67-200 Głogów
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
  CENA - 65,5 pkt
 8. „INSTALNAG" SP.C. B.R. Nagel ul. Piaskowa 14, 64-100 Leszno
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
  CENA - 81,9 pkt
 9. „CIEPŁOWNIK" Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
  CENA - 79,5 pkt
 10. PPHU „INSTAL-BUD" mgr inż. Eugeniusz Grzybek ul. POW 23, 98-200 Sieradz
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
  CENA - 96,2 pkt
 11. Zakład Budowy Kotłów „BUD-KOT" Mirosław Śliwa ul. Polna 6, 63-300 Pleszew
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
  CENA - 72,4 pkt
 12. Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny „EKO-INSTAL" Sławomir Grabarczyk
  ul. Zagórowska 65, 62-504 Konin
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
  CENA - 100 pkt - oferta najkorzystniejsza
 13. Leszczyńska Firma Produkcyjna Zakład Techniki Grzewczej Spółka z o.o.
  ul. Przemysłowa 20, 64-100 Leszno
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
  CENA - 87,4 pkt
 14. Zakłąd Budowlano-Kotlarski Krzysztof Walczak ul. Słoneczna 9, 63-308 Gizałki
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
  CENA - 92,4 pkt
 15. ENVIRO-SERWIS s.c. ul. Polna 6, 98-200 Sieradz
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
  CENA - 81,8 pkt
 16. Usługi Ogólnobudowlane Anna Chleboś ul. Kościelna 3, Granowiec, 63-435 Sośnie
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
  CENA - 81,7 pkt
 17. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „INSPOR" Jan Porosa ul. Kolejowa 70,
  62-600 Koło
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
  CENA - 74,8 pkt
 18. Instalatorstwo sanitarne i c.o. Edward Blus, Złaków Borowy 105, 99-440 Zduny
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
  CENA - 72,2 pkt

Otrzymują:

 1. PPHU GREGOR
  Grzegorz Królak
  ul. Czartoryskich 47
  63-322 Gołuchów
 2. Instalatorstwo Sanitarne
  Andrzej Glapiak
  Garzyn ul. Leszczyńska 8
  64-120 Krzemieniewo
 3. Przedsiębiorstwo WENO
  Węgrzyn i Nowacki sp. jawna
  ul. Mostowa 2
  64-800 Chodzież
 4. ECO-THERM Sp. z o.o.
  ul. Jana Pawła II 177/179
  99-400 Łowicz
 5. KBI Technika Grzewcza i Wentylacyjna
  ul. Na Błonie 3c nr 58
  30-147 Kraków
 6. Regionalna Agencja Poszanowania Energii Opole Sp. z o.o.
  ul.Budowlanych 52
  45-124 Opole
 7. MERT Sp. z o.o.
  ul. Portowa 1
  67-200 Głogów
 8. „INSTALNAG"
  SP.C. B.R. Nagel
  ul. Piaskowa 14
  64-100 Leszno
 9. „CIEPŁOWNIK" Sp. z o.o.
  ul. Grunwaldzka 475
  62-064 Plewiska
 10. PPHU „INSTAL-BUD"
  mgr inż. Eugeniusz Grzybek
  ul. POW 23
  98-200 Sieradz
 11. Zakład Budowy Kotłów „BUD-KOT"
  Mirosław Śliwa
  ul. Polna 6
  63-300 Pleszew
 12. Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny „EKO-INSTAL"
  Sławomir Grabarczyk
  ul. Zagórowska 65
  62-504 Konin
 13. Leszczyńska Firma Produkcyjna Zakład Techniki Grzewczej Spółka z o.o.
  ul. Przemysłowa 20
  64-100 Leszno
 14. Zakłąd Budowlano-Kotlarski
  Krzysztof Walczak
  ul. Słoneczna 9
  63-308 Gizałki
 15. ENVIRO-SERWIS s.c.
  ul. Polna 6
  98-200 Sieradz
 16. Usługi Ogólnobudowlane
  Anna Chleboś
  Granowiec ul. Kościelna 3
  63-435 Sośnie
 17. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „INSPOR"
  Jan Porosa
  ul. Kolejowa 70
  62-600 Koło
 18. Instalatorstwo sanitarne i c.o.
  Edward Blus
  Złaków Borowy 105
  99-440 Zduny
 19. a/a

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6255