Petycje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rejestr petycji 2020:

Rejestr petycji 2019:

Rejestr petycji 2017:

Rejestr petycji 2016:

 

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015: Informacja

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016: Informacja

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017: Informacja

 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018: Informacja

Petycja

2020-08-18

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

 

Dane wnioskodawcy/petycjodawcy* znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590), Ustawy o dostępie do Informacji Publicznej, fakultatywnie przepisów art. 4ust. 5 Ustawy o petycjach (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495, z 2020 r. poz. 875)

Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny za pośrednictwem adresu e-mail pod którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. 

 

Jeśli Gmina nie jest w posiadaniu wszystkich poniżej wnioskowanych informacji publicznych - wnosimy o przekazanie naszego wniosku - ex officio do Jednostki Organizacyjnej - nadzorowanej przez Gminę, która w zakresie powierzonych jej kompetencjii i zadań - jest w posiadaniu pozostałych wnioskowanych przez nas informacji.

Wzmiankowane przekazanie - może nastąpić na podstawie art. 65 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) - lub innej podstawy - lege artis - zastosowanej przez Urząd.

Czytaj więcej o: Petycja

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-06-28
Data publikacji:2016-06-28
Osoba sporządzająca dokument:Grzegorz Kaczmarek
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4292