2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwałą nr XII/102/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

2019-11-06

Uchwałą nr XII/101/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2019-2024

2019-11-06

Uchwałą nr XII/100/2019 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

2019-11-06

Uchwała nr XII/99/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2020

2019-11-06

Uchwała nr XII/98/2019 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2020

2019-11-06

Uchwałą nr XII/97/2019 w sprawie udzielenia pomocy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na wykonanie badania geotechnicznego gruntu, opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym dla działki187/1

2019-11-06

Uchwała nr XII/96/2019 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kaliskiemu

2019-11-06

Uchwała nr XII/95/2019 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi Powiatowej nr 4581P od drogi krajowej nr 25 do miejscowości Dzierzbin"

2019-11-06

Uchwała nr XII/94/2019 w sprawie zawarcia przez Burmistrza Stawiszyna umowy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w sprawie dotacji celowej na zakup ambulansu sanitarnego

2019-11-06

Uchwała nr XII/93/2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2020-2023

2019-11-04

Wyniki głosowania imiennego XII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2019-11-04

Uchwała nr XI/92/2019 w sprawie pozbawienia drogi na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn kategorii drogi gminnej

2019-11-04

Wyniki głosowania imiennego XI sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2019-10-01

Uchwała nr X/91/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

2019-09-30

Uchwała nr X/90/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2019 - 2023

2019-09-30

Uchwała nr X/89/2019 w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników na kadencję 2020 - 2023

2019-09-30

Uchwała nr X/88/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Stawiszyna

2019-09-30

Wyniki głosowania imiennego X sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2019-09-30

Uchwała nr IX/87/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

2019-09-30

Uchwała nr IX/86/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2019 - 2024

2019-09-30

Uchwała nr IX/85/2019 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałąnia Przemocy w Rodzinie w Stawiszynie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

2019-09-30

Uchwała nr IX/84/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego :MÓJ RYNEK" w Stawiszynie

2019-09-30

Uchwałą nr IX/83/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej na drogach gminnych, których zarządcą jest Gmina i Miasto Stawiszyn

2019-09-30

Uchwała nr IX/82/2019 w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn"

2019-09-30

Wyniki głosowania imiennego IX sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2019-09-16

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2019-01-28
Data publikacji:2019-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:2450