2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XIV/114/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

2020-01-08

Uchwała nr XIV/113/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2019-2024

2020-01-08

Uchwała nr XIV/112/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Stawiszyn na 2020 rok

2020-01-08

Uchwała nr XIV/111/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020

2020-01-08

Wyniki głosowania XIV sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2020-01-08

Uchwała nr XIII/110/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

2020-01-08

Uchwała nr XIII/109/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2019-2024

2020-01-08

Uchwała nr XIII/108/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej na drogach gminnych, których zarządcą jest Gmina i Miasto Stawiszyn

2020-01-08

Uchwała nr XIII/107/2019 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

2020-01-08

Uchwała nr XIII/106/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu Targowiska gminnego "MÓJ RYNEK" w Stawiszynie

2020-01-08

Uchwała nr XIII/105/2019 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2020

2020-01-08

Uchwała nr XIII/104/2019 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina

2020-01-08

Uchwała nr XIII/103/2019 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Stawiszyn

2020-01-08

Wyniki głosowania XIII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2020-01-08

Uchwałą nr XII/102/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

2019-11-06

Uchwałą nr XII/101/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2019-2024

2019-11-06

Uchwałą nr XII/100/2019 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

2019-11-06

Uchwała nr XII/99/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2020

2019-11-06

Uchwała nr XII/98/2019 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2020

2019-11-06

Uchwałą nr XII/97/2019 w sprawie udzielenia pomocy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na wykonanie badania geotechnicznego gruntu, opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym dla działki187/1

2019-11-06

Uchwała nr XII/96/2019 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kaliskiemu

2019-11-06

Uchwała nr XII/95/2019 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi Powiatowej nr 4581P od drogi krajowej nr 25 do miejscowości Dzierzbin"

2019-11-06

Uchwała nr XII/94/2019 w sprawie zawarcia przez Burmistrza Stawiszyna umowy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w sprawie dotacji celowej na zakup ambulansu sanitarnego

2019-11-06

Uchwała nr XII/93/2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2020-2023

2019-11-04

Wyniki głosowania imiennego XII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2019-11-04

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2019-01-28
Data publikacji:2019-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:10935