2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr IV/38/2019 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

2019-02-08

Uchwała nr IV/37/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2019 - 2024

2019-02-08

Uchwała nr IV/36/2019 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok

2019-02-08

Uchwała nr IV/35/2019 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej na 2019 rok

2019-02-08

Uchwała nr IV/34/2019 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Społecznej na 2019 rok

2019-02-08

Uchwała nr IV/33/2019 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

2019-02-08

Uchwała nr IV/32/2019 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stawiszynie na 2019 rok

2019-02-08

Uchwała nr IV/31/2019 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Petryki na lata 2019 - 2022

2019-02-08

Uchwała nr IV/30/2019 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Piątek Wielki na lata 2019 - 2022

2019-02-08

Uchwała nr IV/29/2019 w sprawie zgłoszenia sołectwa Piątek Wielki do "Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

2019-02-08

Uchwała nr IV/28/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy i Miasta Stawiszyn

2019-02-08

Uchwała nr IV/27/2019 w sprawie przekazania zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

2019-02-08

Uchwała nr IV/26/2019 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2019

2019-02-08

Uchwała nr IV/25/2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Gminny program w zakresie dożywiania" na lata 2019 - 2023

2019-02-08

Uchwała nr IV/24/2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem

2019-02-08

Uchwała nr IV/23/2019 w sprawie określenia zasad zwrotu podatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"

2019-02-08

Wyniki głosowania imiennego IV sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2019-01-28

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2019-01-28
Data publikacji:2019-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:182