2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.96.2022 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn

2023-08-22

Zarządzenie nr 0050.92.2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

2023-01-27

Zarządzenie nr 0050.91.2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

2023-01-25

Zarządzenie nr 0050.90.2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

2023-01-25

Zarządzenie nr 0050.89.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2022-12-30

Zarządzenie nr 0050.88.2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

2022-12-30

Zarządzenie nr 0050.87.2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

2022-12-30

Zarządzenie nr 0050.84.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2022-12-30

Zarządzenie nr 0050.83.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2022-12-30

Zarządzenie nr 0050.81A.2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie stanowiącej załącznik nr 8 do zarządzenia nr 0151/26/2008 Burmistrza Stawiszyna z dnia 30 września 2008 roku

2022-10-12

Zarządzenie nr 0050.81.2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

2022-12-30

Zarządzenie nr 0050.80.2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

2022-12-30

Zarządzenie nr 0050.79.2022 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn na 2023 rok

2022-12-30

Zarządzenie nr 0050.78.2022 w sprawie wprowadzenia do stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)

2022-12-30

Zarządzenie nr 0050.77.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2022-12-30

Zarządzenie nr 0050.76.2022 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za I półrocze 2022 roku

2022-12-29

Zarządzenie nr 0050.75.2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

2022-12-29

Zarządzenie nr 0050.74.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2022-09-27

Zarządzenie nr 0050.73.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2022-09-27

Zarządzenie nr 0050.72a.2022 w sprawie ustalenia wysokości kwoty stypendium Burmistrza Stawiszyna za rok szkolny 2021/2022

2022-09-27

Zarządzenie nr 0050.71.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2022-09-27

Zarządzenie nr 0050.70.2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2022-09-27

Zarządzenie nr 0050.69.2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

2022-09-27

Zarządzenie nr 0050.68.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2022-09-27

Zarządzenie nr 0050.67.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2022-09-27

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2022-01-05
Data publikacji:2022-01-05
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:5909