2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia

2019-12-20

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Wyrów"

2019-12-06

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Petryki"

2019-12-06

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn”.

2019-12-04

Obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

2019-09-27

Obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

2019-09-23

Ogłoszenie Burmistrza Stawiszyna o przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości lokalowych

2019-09-18

Ogłoszenie Burmistrza Stawiszyna o przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości lokalowych

2019-08-14

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna - Biorafineria pszenna

2019-08-07

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna w sprawie wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-05-29

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego w 2018 r

2019-05-23

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna w sprawie wydania ostatecznej decyzji o odmowie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-05-17

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-04-01

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-03-18

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna w sprawie wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-02-08

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna w sprawie wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-01-28

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Stawiszyn

2019-01-03

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2019-01-23
Data publikacji:2019-01-23
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:8367