2010

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/26/2008 Burmistrza Stawiszyna z dnia 30 września 2008 roku w sprawie: ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

2016-03-16

W sprawie zmian budżetu i w budżecie

2016-03-16

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

2016-03-16

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na dzień 31 grudnia 2010 roku

2016-03-16

W sprawie zmian budżetu i w budżecie

2016-03-16

W sprawie wyznaczenia dnia 24 grudnia 2010 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-03-16

W sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz powołania Gminnego Biura Spisowego

2016-03-16

W sprawie powołania Lidera gminnego do przeprowadzenia na terenie gminy i miasta Stawiszyn Powszechnego Spisu ludności i mieszkań w 2011 r.

2016-03-16

W sprawie zmian budżetu i w budżecie

2016-03-16

W sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy i miasta Stawiszyn wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)

2016-03-16

W sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2011-2018

2016-03-16

W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn na 2011 rok

2016-03-16

W sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie"

2016-03-16

W sprawie zmian budżetu i w budżecie

2016-03-16

W sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Stawiszyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

2016-03-16

W sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy i miasta Stawiszyn wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)

2016-03-16

W sprawie zmian budżetu i w budżecie

2016-03-16

W sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn na 2011 rok

2016-03-16

W sprawie zmian budżetu i w budżecie

2016-03-16

W sprawie zmian budżetu i w budżecie

2016-03-16

W sprawie ustalenia wysokości diet dla ekspertów wchodzących w skład i biorących udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela miano

2016-03-16

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

2016-03-16

W sprawie zmian budżetu i w budżecie

2016-03-16

W sprawie zmian budżetu i w budżecie

2016-03-16

W sprawie przestrzegania zasad i procedur korzystania z legalnego oprogramowania oraz ochrony własności intelektualnej w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn

2016-03-16

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-11-30
Data publikacji:2015-11-30
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9905