2008

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Lp.

Nr i data zarządzenia

Treść Zarządzenia

1.

0151/1/2008
02.01.2008

W sprawie zatrudnienia stawek za korzystanie z usług transportowych świadczonych przez ZGKiM

2.

0151/2/2008
22.01.2008

Plan szkolenia obronnego na 2008 rok

3.

0151/3/2008
31.01.2008

W sprawie utworzenia gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

4.

0151/4/2008
31.01.2008

Plan działania z zakresu obrony cywilnej szefa obrony cywilnej Gminy i Miasta Stawiszyn w 2008 roku

5.

0151/5/2008
29.02.2008

W sprawie powołania Komisji Przetargowej odnośnie sprzedaży działki Nr 282 położonej w Petrykach

6.

0151/6/2008
03.03.2008

W sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2008 rok

7.

0151/7/2008
05.03.2008

W sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobie Gminy i Miasta Stawiszyn

8.

0151/8/2008
14.03.2008

W sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku

9.

0151/9/2008
17.03.2008

W sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

10.

0151/10/2008
20.03.2008

W sprawie treningu SWO i SWA w dniu 27 marca 2008r.

11.

0151/11/2008
31.03.2008

W sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2008 rok

12.

0151/12/2008
21.04.2008

W sprawie powołania gminnej Komisji Stypendialnej ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

13.

0151/13/2008
21.04.2008

Dot. powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację drogi w Petrykach

14.

0151/14/2008
22.04.2008

W sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Stawiszyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

15.

0151/15/2008
25.04.2008

W sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej

16.

0151/16/2008
25.04.2008

W sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji  projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.1

17.

0151/17/2008
19.05.2008

W sprawie zmiany zarządzenia nr 25/2003r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych

18.

0151/18/2008
26.05.2008

W sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Stawiszyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe

19.

0151/19/2008
20.06.2008

W sprawie przygotowania i wzięcia udziału w wojewódzkim treningu systemu wczesnego ostrzegania (SWO) i systemu wykonania i alarmowania(SAW)

20.

0151/20/2008
30.06.2008

W sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2008 rok

21.

0151/21/2008
01.09.2008

W sprawie powołania Gminnej Rady Sportu

22.

0151/22/2008
12.09.2008

W sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2008 rok

23.

0151/23/2008
12.09.2008

W sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydania decyzji administracyjnych

24.

0151/24/2008
12.09.2008

W sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego

25.

0151/25/2008
12.09.2008

W sprawie przygotowania i wzięcia udziału w systemie wczesnego ostrzegania (SWO) i systemu wykonania i alarmowania (SWA)

26.

0151/26/2008
30.09.2008

W sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2008 rok

27.

0151/27/2008
20.10.2008

W sprawie powołania imiennego składu gminnej Rady Sportu

28.

0151/28/2008
14.11.2008

W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn na 2009 rok

29.

0151/29/2008
25.11.2008

W sprawie objęcia udziału w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe

30.

0151/30/2008
05.12.2008

W sprawie zmiany ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych

31.

0151/31/2008
23.11.2007

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentarza sprzętu OC

32.

0151/32/2008
23.12.2008

W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy, inicjatyw gospodarczych, zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn

33.

0151/33/2008
31.12.2008

W sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2008 rok

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2016-03-16
Data publikacji:2016-03-16
Osoba sporządzająca dokument:Robert Jarzębski
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7406