2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wyniki głosowania imiennego XXV sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2020-11-26

Uchwała nr XXIV/168/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

2020-10-21

Uchwała nr XXIV/167/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020 - 2030

2020-10-21

Uchwała nr XXIV/166/2020 w sprawie wyznaczenia delegata do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu

2020-10-21

Uchwała nr XXIV/165/2020 w sprawie określenia szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

2020-10-21

Wyniki głosowania imiennego XXIV sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2020-10-21

Uchwała nr XXIII/164/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

2020-09-08

Uchwała nr XXIII/163/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020-2030

2020-09-08

Uchwała nr XXIII/162/2020 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4585P, 4586P w m. Petryki w zakresie chodnika"

2020-09-08

Uchwała nr XXIII/161/2020 w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku

2020-09-08

Uchwała nr XXIII/160/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021

2020-09-08

Uchwała nr XXIII/159/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stawiszyn

2020-09-08

Uchwała nr XXIII/158/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku w miejscowości Petryki 45 na okres dłuższy niż 3 lata w trybie przetargowym

2020-09-08

Wyniki głosowania imiennego XXIII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2020-08-27

Uchwała nr XXII/157/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

2020-07-07

Uchwała nr XXII/156/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020 - 2030

2020-07-07

Uchwała nr XXII/155/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku za 2019 rok

2020-07-07

Uchwała nr XXII/154/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie za 2019 rok

2020-07-07

Uchwała nr XXII/153/2020 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Stawiszyna

2020-07-07

Uchwała nr XXII/152/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2019 rok

2020-07-07

Uchwała nr XXII/151/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stawiszyna wotum zaufania

2020-07-07

Wyniki głosowania imiennego XXII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2020-06-30

Uchwała nr XXI/150/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

2020-06-18

Uchwała nr XXI/149/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020-2030

2020-06-18

Uchwała nr XXI/148/2020 w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu Samorządowemu w Stawiszynie z Filią Petryki

2020-06-18

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2020-01-27
Data publikacji:2020-01-27
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1943