2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wyniki głosowania imiennego XIX sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2020-03-17

Wyniki głosowania imiennego XVIII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2020-03-17

Uchwała nr XVII/131/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

2020-03-04

Uchwała nr XVII/130/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020-2030

2020-03-04

Uchwała nr XVII/129/2020 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok

2020-03-04

Uchwała nr XVII/128/2020 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2020 rok

2020-03-04

Uchwała nr XVII/127/2020 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Społecznej na 2020 rok

2020-03-04

Uchwała nr XVII/126/2020 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

2020-03-04

Uchwała nr XVII/125/2020 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej na 2020 rok

2020-03-04

Uchwała nr XVII/124/2020 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Zbiersk Cukrownia na lata 2020 - 2023

2020-03-03

Uchwała nr XVII/123/2020 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Piątek Mały na lata 2020 - 2023

2020-03-03

Uchwała nr XVII/122/2020 w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie pozbawienia drogi na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn kategorii drogi gminnej

2020-03-03

Uchwała nr XVII/121/2020 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Stawiszyn środków funduszu sołeckiego w 2021 roku

2020-03-03

Wyniki głosowania imiennego XVII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2020-03-02

Uchwała nr XVI/120/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XI/92/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie pozbawienia drogi na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn kategorii drogi gminnej

2020-02-19

Uchwała nr XVI/119/2020 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza Stawiszyna

2020-02-19

Wyniki głosowania imiennego XVI sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2020-02-19

Uchwała nr XV/118/2020 w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

2020-02-03

Uchwała nr XV/117/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020 - 2030

2020-02-03

Uchwała nr XV/116/2020 w sprawie powierzenia Gminie Rychwał zadania z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu ośrodka wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu D

2020-02-03

Uchwała nr XV/115/2020 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2020

2020-02-03

Wyniki głosowania imiennego XV sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2020-01-27

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2020-01-27
Data publikacji:2020-01-27
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:551