Wymiar podatków (PW)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały podatkowe na 2019 rok:

1. Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

2. Uchwała w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2019.

3. Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.

4. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.

 1. Klauzula informacyjna (RODO)
 2. Podatek od nieruchomości - osoby prawne.
  Karta Deklaracja Dane o nieruchomościach (ZN-1) Dane podatników(ZN-2)
 3. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne.
  Karta Informacja Dane o nieruchomościach (ZN-1) Dane podatników(ZN-2)
 4. Podatek rolny - osoby prawne.
  Karta Deklaracja Dane o nieruchomościach (ZN-1) Dane podatników(ZN-2) Wniosek-ulga inwestycyjna Zestawienie poniesionych wydatków Oświadczenie o zakończeniu budowy Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu sio pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej Wniosek-ulga zakup gruntów 
 5. Podatek rolny  - osoby fizyczne.
  Karta Informacja Dane o nieruchomościach (ZN-1) Dane podatników(ZN-2) Wniosek-ulga inwestycyjna Zestawienie poniesionych wydatków Oświadczenie o zakończeniu budowy Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu sio pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej Wniosek-ulga zakup gruntów 
 6. Podatek leśny - osoby prawne.
  Karta Deklaracja Dane o nieruchomościach (ZN-1) Dane podatników(ZN-2)
 7. Podatek leśny - osoby fizyczne.
  Karta Informacja Dane o nieruchomościach (ZN-1) Dane podatników(ZN-2)
 8. Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  Karta Wniosek Formularz informacji oświadczenie
 9. Uzyskanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub niefigurowaniu nieruchomości w ewidencji płatników podatku rolnego i od nieruchomości.
  Karta Wniosek
 10. Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
  Karta Wniosek
 11. Uzyskanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, odroczenia, rozłożenia na raty płatności podatku lub odroczenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami z tytułu podatków: od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego, rolnego, leśnego, od środków transportowych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub działalności rolniczej.
  Karta Wniosek Oświadczenie pomoc de minimis przedsiebiorca i nieruchomość Oświadczenie pomoc de minimis rolnicy Oświadczenie majątkowe rolnicy Oświadczenie majątkowe nieruchomość oświadczenie majątkowe przedsiebiorcy
 12. Uzyskanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, odroczenia, rozłożenia na raty płatności podatku lub odroczenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami z tytułu podatków: od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego, rolnego, leśnego, od środków transportowych  dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub działalność rolniczą, dla osób prawnych.
  Karta Wniosek Oświadczenie pomoc de minimis przedsiebiorca i nieruchomość Oświadczenie pomoc de minimis rolnicy Oświadczenie majątkowe rolnicy Oświadczenie majątkowe nieruchomość oświadczenie majątkowe przedsiebiorcy
 13. Poświadczenie oświadczeń o osobistym prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego.
  Karta  oświadczenie o prowadzeniu gosp. rolnego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2016-01-19
Data publikacji:2016-01-19
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3901