PRZETARG NIEOGRANICZONY - Wykonanie dokumentacji technicznej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGI

GMINA I MIASTO STAWISZYN
POWIAT KALISKI, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE


NR OGŁOSZENIA 341/4/06 Z DNIA 10.07.2006 rokuGmina i Miasto Stawiszyn ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej
zewnętrznej wraz z przyłączami w miejscowości Zbiersk Cukrownia
gmina Stawiszyn, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

 • W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również wszelkie uzgodnienia przebiegu sieci oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
 • Podkłady geodezyjne dostarcza Strona Zamawiająca

  SIWZ jest dostępna dla Uczestników Przetargu w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn, ul Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, pokój nr 9, powiat kaliski, województwo wielkopolskie. Tel. (062) 75-28-079, Fax. (062) 75-28-097 i na stronie internetowej: www.bip.stawiszyn.pl
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  Kryteria oceny ofert – najniższa cena.
  Termin wykonania zamówienia – 27.09.2006r.
  Termin związania z ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
  Ofertę należy przesyłać na adres siedziby Strony Zamawiającej. Najpóźniej do dnia 26.07.2006r. do godz. 12.00 czasu lokalnego, przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, powiat kaliski, województwo wielkopolskie lub osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn za potwierdzeniem odbioru przez Stronę Zamawiającą lub jej przedstawiciela.


  BURMISTRZ STAWISZYNA
  mgr Robert Jarzębski

  Z A Ł Ą C Z N I K I

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  p o b i e r z


 • Umowa

  p o b i e r z


 • Odpowiedź na zapytanie z dnia 12.07.2006

  p o b i e r z


 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

  p o b i e r z

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6070