Wybory Samorządowe 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA dla osób niepełnosprawnych wybory 07.04.2024

2024-02-28

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna z dnia 28 lutego 2024 roku o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiszynie

2024-02-28

Inormacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiszynie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

2024-02-28

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

2024-02-27

Postanowienie Nr 269/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiszynie

2024-02-26

Postanowienie Nr 256/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

2024-02-26

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 22.02.2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

2024-02-23

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna z dnia 08.02.2024 r. - o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiszynie

2024-02-09

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa na okręgi wyborcze w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

2024-02-07

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego z dnia 06 lutego 2024 r. - okręgi wyborcze, ich granice i numery, liczba radnych wybieranych w okręgach wyborczych, siedziba PKW w Kaliszu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

2024-02-06

Zarządzenie Nr 621/2023 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

2024-01-30

Komunikat Burmistrza Stawiszyna z dnia 30 stycznia 2024 r. o miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

2024-01-30

Komunikat w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024

2024-01-30

Komunikat w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia

2024-01-30

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 30.01.2024 r. -Informacja dot. wyborów

2024-01-30

Informator dot. Wyborów Samorządowych 2024 - link do strony KBW Delegatura w Kaliszu

2024-01-30

Rozporządzenie z dnia 29.01.2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2024-01-30

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2024-01-30
Data publikacji:2024-01-30
Osoba sporządzająca dokument:Damian Posiłek
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:353