Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stawiszyn, dn.27.12.2012 roku
MGOK 271.1.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka

Kultury w Zbiersku Cukrowni "

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych  informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

P.H.U. „BAK” Sprzedaż Produktów Naftowych S.C. Krystyna Figas , Marek Liberkowski  , 62-500 Konin ul. Podgórna 17 a

Cena wybranej oferty:63 940,32 zł.

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr
oferty

Firma (nazwa) nazwisko
oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt
w kryterium: cena

Razem

1.

P.H.U. „BAK” Sprzedaż Produktów Naftowych S.C. Krystyna Figas,
Marek Liberkowski  , 62-500 Konin ul. Podgórna 17 a

100,00

100,00

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
TRANS – OLL Jarosław Kwiatkowski,
Felicjanów 11A , 62-710 Władysławów

 99,70

99,70

 

 

Dyrektor MGOK w Zbiersku
Joanna Górska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Górska
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5698