Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2016

Stawiszyn, dn.29.03.2013 roku

PFiZP.271.2.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
"Budowa parkingów , zieleńcy , utwardzenie placu działki nr 512/2 położonej w Stawiszynie przy ul. Starościńskiej użytkowanej przez Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej "

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina i Miasto Stawiszyn informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Firma Usługowo Handlowa RAWABRUK Rafał Gużdzioł
ul. M. Konopnickiej 9, 63-500 Ostrzeszów
Cena wybranej oferty: 189 270,03 zł.

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr
oferty

Firma (nazwa) nazwisko
oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt
w kryterium: cena

Razem

1.

Firma Usługowo Handlowa
RAWA BRUK Rafał Guździoł
63-500 Ostrzeszów ul. M. Konopnickiej 9

100.00

100.00

2.

Brukarstwo Kasprzak
Sp. z o. o. ul. D. Cieszyńskiego 10
63-720 Koźmin Wielkopolski

83,20

83,20

3.

REMBUD Bujak / Pietrzak
Spółka Jawna ul. Tuwima 6, 62-800 Kalisz

73,30

73,30

4.

DROG MET Roboty Drogowo Budowlane
Maciej Pleśnierowicz  Pośrednik 1 A
62-840 Koźminek

86,70

86,70

5.

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe
MARZYŃSKI Sp. z o. o. ul. Przemysława 2
63-200 Jarocin

87,00

87,00

6.

Zakład Budowlany  Budownictwa Mieszkaniowego
i Infrastruktury Towarzyszącej Andrzej Kosior
ul. Młynarska 8/3
62-800 Kalisz

90,20

90,20

7.

Zakład Usługowo Handlowy Małgorzata Chabierska
Złotniki Wielkie ½  62-817 Żelazków

70,40

70,40

8.

GREGBUD Grzegorz Rybarczyk
Nowy Olesiec 1 .63-313 Chocz

94,80

94,80

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Bawoł
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2205