2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna w sprawie wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-08-11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-07-19

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-07-14

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-07-06

Ogłoszenie

2017-06-08

Stawiszyn, dn. 8 czerwca 2017 r.

OPP.525.2.2017

Ogłoszenie

 

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w dniu 6 czerwca 2017 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Wielkopolska Wiara działa aktywnie w Stawiszynie”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 20.06.2017 do 15.09.2017 r., a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 5 000 zł.

Wobec powyższego w myśl art. 19a ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że każdy, w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn (sekretariat lub pokój nr 17) lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: a.bylica@stawiszyn.pl.

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Justyna Urbaniak 

Załącznik: oferta mały grant

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna w sprawie wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-05-18

Ogłoszenie w sprawie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Wielkopolska Wiara działa aktywnie w Stawiszynie”

2017-05-05

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Wielkopolska Wiara działa aktywnie w Stawiszynie”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 19.05.2017 do 07.08.2017 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 5 000 zł.   

Wobec powyższego w myśl art. 19a ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 12.05.2017 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn (sekretariat lub pokój nr 17) lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: a.bylica@stawiszyn.pl.

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Justyna Urbaniak

Załączniki:
1. Oferta PISOP

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-03-17

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego dot. pozwolenia na budowę instalacji do produkcji alkoholu etylowego (budowa budynku fermentacji)

2017-03-17

Obwieszczenie zawiadamiające o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

2017-01-17

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2017-01-17
Data publikacji:2017-01-17
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Andrzejewska
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:12501